[ Tilbake ]

Hjortejakt 2007

Då er jakta slutt for i år. Me fekk eit godt år men ingen rekord. Totalt har me skote 12 dyr noko som er ein under rekorden som me sette i fjor. I år har me skote mange store og fine dyr men og eit par veldig små. Tildømes skaut me ein kalv på 14 kg og siste dagen ein spissbukk på 47 kg.

Nytt av i år er at det eine terrenget vårt er innlemma i Fjærland storvald, men jakta vil føregå på dei same jaktfelta som me tidligare kalla vald. For vår del er talet på dyr mykje det same som tidlegare sjølv om storvaldet no også har tre skrapdyrløyve. Eit skrapdyr kan vera ein spissbukk under 48 kg, ei fjordkolle under 45 kg eller ein kalv under 20 kg. For at ein skal få godskrive eit dyr som skrap må valdleiar ha inspisert dyret og sjølvsagt må det vera att dyr på skrapdyrkvoten.

 

Fjorkolle Daurmåla 10. september

10-taggar Vetleløa 28. september

10-taggar Ivarfabrobua 8. oktober

12-taggar Endrefjellet 10. oktober

6-taggar Raunehaugslia 10. oktober

6-taggar Endrefjellet 13. oktober

2 fjorkoller oppe på Strunka 20.oktober

6-taggar ved Sigurdløa 2. november

Kalv Raunehaugslia 14. november

Fjorkolle Bergstunnellovergangen 30. november

Spissbukk Ali 30. november

Diverse andre bilete frå i år

hjort-3.gif (14323 bytes)

Siste oppdatering på jaktsidene: 30. mai 2012