[ Tilbake ]

Hjortejakt 2002

Året teiknar godt. Det verkar som om det er mykje dyr i terrenget vårt, dette kan skuldast to forhold: enten at me har vorte flinkare til å oppdage dyra eller at hjortestamma framleis er i auke.

15. september Heimabøen

18. september Gamlebøen
21. september Storalii
11. oktober Myrhaug
25. oktober Storalii
26. oktober Hovdali
2. november Hovdali
Andre bilete frå i år

Og jakta blei god den i 2002, så langt så er det det beste året me har hatt når ein tenkjer på talet på felte dyr.