[ Tilbake ]

Hjortejakt 2005

I løpet av sommaren har me hatt oss ein del turar i terrenga våre. Mange dyr har me sett, på det meste såg me 24 dyr på ein tur, men dette var før jakta byrja...... Så får me sjå då om det blir hjortefall på oss i år og. I fjor kom me opp i 8 dyr, det er rekord for oss, og den vonar me å slå i år!

 

23. september Strunka
07. oktober Myrhaug
16. oktober Gapahuken
30 oktober Stolen
6. november Heimabøen
12. november Fessene
Andre bilete frå i år
 

Jakta er godt og vel slutt. Noko ny rekord blei det diverre ikkje. Me fekk seks dyr i år, fornøgde er me forsåvidt, men det hadde ikkje skada om me fekk nokre fleire. I Supphelledalen forvant dyra tidleg i år. Dei trakk opp på fjellet grunna dårlege beitetilhøve nede i dalbotnen og i liene. På Berge var det heller ikkje noko overflod av dyr, her skaut me to medan det i Supphelledalen datt fire stk.

Siste oppdatering på jaktsidene: 30. mai 2012