[ Tilbake ]

Hjortejakta 2000

Det var med spaning vi byrja jakta dette året, ein knallhard vinter gjorde at  mange dyr hadde daua. Spørsmålet var om våre dyr hadde vorte råka i større eller mindre grad av denne omfattande hjortedauden. Det skulle snart vise seg at det var mindre dyr i terrenga våre enn det det hadde vore dei seinare åra, med dette som utgangspunkt må vi seie oss godt nøgde med det resultatet som jakta gav oss. Sjølve hausten var utruleg flott med omtrent ikkje nedbør i det heile og med varmt og godt vær. Men dette medførte og at dyra stod temmeleg høgt i terrenget på grunn av dårlege beiteforhold lengre nede i terrenget og dermed vart dei og vanskelegare å "treffe". Bileter frå jakta finn du kronologisk framstillt rett under denne teksten

 

 
Berge 25. september 
Supphelledalen 11. og 12. oktober
Buskreda 16. oktober
Myrhaug 5. november
Berge 11. november
The Butcher