Tilbake

Gaizo
Gaizo var 10 mnd. gamal då me overtok han i mars 2009. Gaizo si stamtavle finn du på denne linken.

Gaizo er av rasen Engelsk Springer Spaniel. Klubben som denne rasen tilhøyrer heiter Norsk Spaniel Klub, denne klubben er igjen tilslutta Norsk Kennel Klub. Lokalavdelinga av Norsk Spanielklubb i Sogn og Fjordane er leia av Inger Handegård.

 

Gaizo og søstera Millie her nesten 4 veker gamle, Gaizo til høgre.

Gaizo første kvelden i Dalavegen

10 månader gamal og så stor!

24.03.09 Gaizo i snøen på Hyllsete

24.03.09 På veg nedatt frå Hyllsete

 

Gaizo kl 02:30 den 13. juni 2011i jakthytta i
Supphelldalen, han har det bra :)

 

Her litt bilete frå Tina, vår første Engelsk Springer Spaniel