[ Tilbake ]

Engelsk Springer Spaniel

tinaogforeldre.gif (14325 bytes)
foto: Siri Grøtterød

Heimland England
Rasehistorie Den eldste av dei engelske fuglehundrasane og opphavet til alle landspanielrasane unnateke clumber spaniels. Opprinneleg brukt til å finne og støyte vilt ved nettfangst med jaktfalk og greyhound. I dag mest brukt som støytande og apporterande fuglehund, rasen er ein særs dyktig fuglehund. Dessutan er rasen særs god som ettersøkshund. Rasen førekjem over heile verda både som jakt- og selskapshund
Samandrag av rasen sin standard Kompakt, symmetrisk, livleg og aktiv rase
Pels: tett, rett, smuss- og vassavstøytande
Auger: middels store, mandelforma, mørk nøttebrune, venleg uttrykk
Farge: lever og kvit, svart og kvit eller nokre av desse kombinasjonane med tan-teikningar