Tilbake

Fjellbilete frå Gildeskål og Meløy 2004

Endå eit år på Naustet til Gildeskål Jakt og Fiske ved Fiskvann. Det kan nemnast at den største auren som blei teken i Fiskvann i fjor haust var på over 12 kg. og at det veka før me kom opp på hytta vart teken ein aure i same vatnet som var 6,2 kg. Røyene er heller ikkje sjå småe, på garn er det ikkje direkte uvanleg å få røyer på 5 til 6 kg! Sjølve så fiska me mest i Seglvann og aldri tidlegare har me fått så mykje og så stor fisk. Eg vil tru me hamna på godt 50 stk over kiloen.

 

Mat må ein jo ha.   Gruva snar klar til kaffikok og steiking av røye

Einar fekk steikt røye då han kom på besøk til oss   Innosen i Øvre Glomvann

 

To kilos røyer tatt ved "spot" fiske Fiskvann og Seglvann med Simlebreen i bakgrunnen

Arne med røye på 1,4 kg.