[ Tilbake ]

Hjort (Cervus Elapus)

Familie: Cervidae
16 slekter med til saman 36 artar  
I Norge: hjort, dådyr, elg og rein
Orden:  Artiodactyla
Biotop: Stort sett i skog, men også på arktisk tundra, i fjellområde og grasmark