[ Tilbake ]

Aure (Salmo trutta)
Familie Salmonidae
10 slekter med ca. 70 artar
I Norge Laks, aure, røye, sik, lagesild, harr. Innførte artar: regnbogeaure og bekkerøye
Utbreiing: i det tempererte havet på den nordlege halvkula, samt i ferskvatn

Aure