[ Tilbake ]

Laks (Salmo Salar)
Familie Salmonidae
10 slekter med ca. 70 artar  
I Norge Laks, aure, røye, sik, lagesild, harr. Innførte artar: regnbogeaure og bekkerøye
Utbreiing: I det tempererte havet på den nordlege halvkula, samt i ferskvatn